19th Ave New York, NY 95822, USA

Thay đổi nội dung đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án.
 • Mục tiêu, quy mô dự án.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp).
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản gốc GCN đăng ký đầu tư.
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp).
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
 • Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn).
 • Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đã góp đủ vốn, có báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính liền kề tính đến thời điểm thay đổi, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo đúng quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty

 Bước 01: Thông tin khách hàng

Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

 Bước 02: Soạn hồ sơ

Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại Bước 1.Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

 Bước 03: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

 Bước 04: Giấy chứng nhận

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(IRC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 05: Khắc con dấu

Khắc con dấu theo thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 09: Bàn giao hồ sơ

Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chữ ký số và các thông tin khác liên quan

Bảng giá dịch vụ

 • Thành lập công ty vốn Việt Nam
 • 2.000.000 VNĐ
 • Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên.
 • Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Thành lập Công ty cổ phần.
 • Thành lập Doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành lập Chi nhánh.
 • Thành lập Văn phòng đại diện.
 • Chi tiết
 • Thay đổi nội dung doanh nghiệp
 • 5.000.000 VNĐ
 • Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi trụ sở
 • Đăng ký thay đổi vốn
 • Đăng ký thay đổi thành viên
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu
 • Đăng ký thay đổi đại diện pháp luật
 • Chi tiết
 • Thành lập công ty vốn nước ngoài
 • 60.000.000 VNĐ
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký mẫu dấu
 • Kê khai thuế ban đầu
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Nộp thuế môn bài
 • Chi tiết
 • Thay đổi nội dung đầu tư
 • 10.000.000 VNĐ
 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án
 • Thay đổi mục tiêu quy mô đầu tư
 • Thay đổi vốn đầu tư
 • Thay đổi ưu đãi hỗ trợ đầu tư
 • Chi tiết
 • Mua lại công ty Việt Nam
 • 40.000.000 VNĐ
 • Lựa chọn công ty Việt Nam phù hợp
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn
 • Đăng ký mua phần vốn góp
 • Thay đổi thông tin chủ sở hữu
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi điều lệ công ty
 • Chi tiết
 • Dịch vụ kế toán
 • Liên hệ
 • Wacontre là một công ty Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam và đang tham gia vào công ty tư vấn và kinh doanh CNTT tại Việt Nam. Tận dụng kinh nghiệm và kết nối cá nhân mà tôi đã tham gia kinh doanh 10 năm tại Việt Nam,chúng tôi có dịch vụ Kế Toán, đăng ký Công ty đến tuyển dụng sau khi công ty được thành lập và hỗ trợ tiếp thị trực tuyến.
 • Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn miễn phí

Thông tin

Giờ làm việc: 8:00 – 18:00
Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email 24h/ ngày.

Địa chỉ

10D Nguyen Thi Minh Khai, Dist1, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +81(050) 5534 5505
Email: info@wacontre.com

Call Now