Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ViSA - THẺ TẠM TRÚ

I.VISA

1. Visa (thị thực) là gì?

Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực (Visa) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2. Điều kiện để được cấp Visa

3. Hồ sơ đề nghị cấp Visa

4. Các bước để cấp visa (đối với Visa đầu tư và Visa làm việc)

 Bước 01: Thông tin khách hàng
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thu thập các giấy tờ cần thiết.

 Bước 02: Chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú
Tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo các thông tin mà khách hàng đã cung cấp ở trên. Gửi tài liệu cho khách hàng xác nhận, đóng dấu và ký tên.

 Bước 03: Nộp hồ sơ
Hồ sơ đề nghị cấp Visa được nộp lên nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

 Bước 04: Nhận kết quả
Nhận Visa từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

 Bước 05:Bàn giao giấy tờ cho khách hàng
Bàn giao Thẻ tạm trú và các giấy tờ có liên quan khác cho khách hàng.

II.THẺ TẠM TRÚ

1. Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài với thời hạn tối thiểu là 1 năm, tối đa 2 năm đối với trường hợp người lao động có giấy phép lao động/Giấy miễn giấy phép lao động. Thời hạn tối đa 5 năm đến 10 năm đối với trường hợp là nhà đầu tư góp vốn vào kinh doanh tại doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Điều kiện để cấp thẻ tạm trú

3. Hồ sơ cấp thẻ tạm trú

4. Quy trình thực hiện (đối với tạm trú đầu tư và tạm trú làm việc)

 Bước 01: Thông tin khách hàng
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thu thập các giấy tờ cần thiết.

 Bước 02: Chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú
Tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo các thông tin mà khách hàng đã cung cấp ở trên. Gửi tài liệu cho khách hàng xác nhận, đóng dấu và ký tên.

 Bước 03: Nộp hồ sơ
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú được nộp lên nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

 Bước 04: Nhận kết quả
Nhận Thẻ tạm trú từ Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh

 Bước 05:Bàn giao giấy tờ cho khách hàng
Bàn giao Thẻ tạm trú và các giấy tờ có liên quan khác cho khách hàng.

VISA - THẺ TẠM TRÚ

Chỉ từ 6.000.000 VNĐ

Visa làm việc

Visa đầu tư

Gia hạn visa

Thẻ tạm trú làm việc

Thẻ tạm trú đầu tư