Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài với thời hạn tối thiểu là 1 năm, tối đa 2 năm đối với trường hợp người lao động có giấy phép lao động/Giấy miễn giấy phép lao động. Thời hạn tối đa 5 năm đến 10 năm đối với trường hợp là nhà đầu tư góp vốn vào kinh doanh tại doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Điều kiện để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn hạn sử dụng tối thiểu là 13 tháng (Trong trường hợp hộ chiếu còn hạn 13 tháng thì Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa là 12 tháng). .
- Người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường hoặc đăng ký trực tuyến theo đúng quy định..
- Giấy tờ chứng minh khác (nếu có)

3. Hồ sơ cấp thẻ tạm trú

4. Quy trình thực hiện (đối với tạm trú đầu tư và tạm trú làm việc)

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thu thập các giấy tờ cần thiết.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú

Tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo các thông tin mà khách hàng đã cung cấp ở trên. Gửi tài liệu cho khách hàng xác nhận, đóng dấu và ký tên.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Visa được nộp lên nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Bước 4: Nhận kết quả

Nhận Visa từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Bước 5: Bàn giao giấy tờ cho khách hàng

Bàn giao Thẻ tạm trú và các giấy tờ có liên quan khác cho khách hàng.

THẺ TẠM TRÚ

Chỉ từ 6.000.000 VNĐ

Thẻ tạm trú làm việc

Thẻ tạm trú đầu tư

Gia hạn thẻ tạm trú