19th Ave New York, NY 95822, USA

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay theo Điều 29 Luật Doanh Nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:

Đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung
 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên).
 • Vốn điều lệ.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp với những thông tin mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải thông báo thay đổi những nội dung sau với cơ quan đăng ký kinh doanh:

Thay đổi những nội dung :
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Người đại diện theo uỷ quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.
 • Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần.
 • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.
 • Thông tin đăng ký thuế.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty gồm các tài liệu cơ bản như sau:

Các tài liệu cơ bản như sau:

1: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

2: Biên bản họp hội đồng thành viên

3: Quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh.

4: Danh sách cổ đông công ty

5: Giấy xác nhận hoàn thành thủ tục và chuyển thuế đối với công ty chuyển trụ sở khác quận đồng quản trị, cổ đông, Giấy xác định vốn pháp định nếu bổ sung ngành nghề có điều kiện, Chứng chỉ hành nghề nếu có.

Thủ tục thành lập công ty

 Bước 01: Thông tin khách hàng

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thông tin khác.
Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

 Bước 02: Soạn hồ sơ

Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại Bước 1.Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

 Bước 03: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

 Bước 04: Giấy chứng nhận/ Thông báo thay đổi.

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc Thông báo thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 09:  Bàn giao hồ sơ

Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan

Bảng giá dịch vụ

 • Thành lập công ty vốn Việt Nam
 • 2.000.000 VNĐ
 • Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên.
 • Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Thành lập Công ty cổ phần.
 • Thành lập Doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành lập Chi nhánh.
 • Thành lập Văn phòng đại diện.
 • Chi tiết
 • Thay đổi nội dung doanh nghiệp
 • 5.000.000 VNĐ
 • Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi trụ sở
 • Đăng ký thay đổi vốn
 • Đăng ký thay đổi thành viên
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu
 • Đăng ký thay đổi đại diện pháp luật
 • Chi tiết
 • Thành lập công ty vốn nước ngoài
 • 60.000.000 VNĐ
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký mẫu dấu
 • Kê khai thuế ban đầu
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Nộp thuế môn bài
 • Chi tiết
 • Thay đổi nội dung đầu tư
 • 10.000.000 VNĐ
 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án
 • Thay đổi mục tiêu quy mô đầu tư
 • Thay đổi vốn đầu tư
 • Thay đổi ưu đãi hỗ trợ đầu tư
 • Chi tiết
 • Mua lại công ty Việt Nam
 • 40.000.000 VNĐ
 • Lựa chọn công ty Việt Nam phù hợp
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn
 • Đăng ký mua phần vốn góp
 • Thay đổi thông tin chủ sở hữu
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi điều lệ công ty
 • Chi tiết
 • Dịch vụ kế toán
 • Liên hệ
 • Wacontre là một công ty Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam và đang tham gia vào công ty tư vấn và kinh doanh CNTT tại Việt Nam. Tận dụng kinh nghiệm và kết nối cá nhân mà tôi đã tham gia kinh doanh 10 năm tại Việt Nam,chúng tôi có dịch vụ Kế Toán, đăng ký Công ty đến tuyển dụng sau khi công ty được thành lập và hỗ trợ tiếp thị trực tuyến.
 • Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn miễn phí

Thông tin

Giờ làm việc: 8:00 – 18:00
Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email 24h/ ngày.

Địa chỉ

10D Nguyen Thi Minh Khai, Dist1, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +81(050) 5534 5505
Email: info@wacontre.com

Call Now