Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Trong năm 2020, theo quy định pháp luật hiện hành ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp khi có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Dưới đây là các bước hoàn thiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh mà bạn cần nắm được:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xác định việc các ngành nghề kinh doanh thay đổi, theo hướng bổ sung hoặc bớt ngành nghề kinh doanh. Nếu bổ sung thì cần chuẩn bị sẵn mã ngành nghề kinh doanh dự định thêm. Trường hợp rút thì liệt kê ngành cần rút.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đầy đủ theo quy định

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 5: Cấp giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi hồ sơ hợp lệ thì sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cấp giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới.

Lưu ý khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên, hãy gọi cho chúng tôi theo số (028) 38201 012 để được tư vấn cụ thể.