Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY MỚI NHẤT NĂM 2021

Trong quá trình kinh doanh, đặc biệt là trong thời đại nền kinh tế thay đổi chóng mặt như hiện nay thì nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty không còn xa lạ nữa. Thay đổi địa chỉ công ty sẽ kéo theo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ của cơ quan thuế, thay đổi dấu và hóa đơn. Tùy vào việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hay khác quận, khác tỉnh sẽ có những quy định khác nhau mà nếu không tìm hiểu kỹ rất dễ gặp phải sai lầm.

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty phụ thuộc vào việc thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện hay khác quận/ huyện, khác tỉnh. Bạn thực hiện thay đổi địa chỉ công ty theo cách nào thì hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi dưới đây:

Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Ở Cùng Quận/ Huyện

Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi ở cùng quận/ huyện/ thành phố trực thuộc tỉnh thì sẽ làm thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế của công ty. Do vậy, trường hợp này, công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở là được. Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ như sau:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định thay đổi
 • Biên bản họp
 • Giấy ủy quyền

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đã được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì cần có Giấy ủy quyền và bản sao chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) của  một trong các giấy tờ sau:

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Khác Quận/ Huyện Hoặc Khác Tỉnh 

Để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác quận/ huyện hoặc khác tỉnh thì trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục bao gồm các bước:

Bước 1: Nộp bộ hồ sơ đầy đủ lên Chi cục thuế cũ để chốt thuế. Hồ sơ gồm:

 • Tờ khai về việc Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST);
 • Bản sao (không cần chứng thực) của Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có sự thay đổi.

Trên thực tế, một số Chi cục thuế có thể sẽ yêu cầu thêm:

 • Quyết định và biên bản họp (bản sao hợp lệ) của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao);
 • Giấy giới thiệu của người được ủy quyền đi nộp hồ sơ.

Sau đó, thực hiện chốt hóa đơn nếu doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn như sau:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý hiện tại đến thời điểm chuyển trụ sở;
 • Cán bộ nhận hồ sơ sẽ rà soát toàn bộ việc báo cáo hóa đơn, các khoản nợ của doanh nghiệp. Nếu có vi phạm, Cán bộ sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (nếu chưa chốt xong hóa đơn, nợ thì kéo dài thời hạn giải quyết) thì doanh nghiệp nhận Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm (theo mẫu số 09-MST) tại Bộ phận một cửa.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với bộ hồ sơ gồm:

 • Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp;
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp;
 • Quyết định thay đổi
 • Biên bản họp
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Bước 3: Trong trường hợp con dấu của công ty có thông tin địa chỉ cũ thì cần tiến hành khắc lại con dấu và công bố lại mẫu dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).

Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới chuyển đến. Hồ sơ gồm:

 • Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở cũ cấp;
 • Mẫu 08-MST có đóng dấu xác nhận về việc chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản sao).

Trên đây là thủ tục thay đổi địa chỉ của công ty theo quy định mới nhất. Hy vọng nó có thể giúp ích cho bạn khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Tư Vấn Miễn Phí

Tạo Hồ Sơ Miễn Phí