Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY

Các trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty bao gồm:

– Tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty.

– Chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn cho cá nhân, tổ chức khác.

– Thay đổi thành viên do thừa kế.

– Có thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ về thời hạn góp vốn và phần vốn góp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi thành viên gồm:

1. Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận Giấy biên nhận hồ sơ.

2. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

3. Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Hồ sơ thực hiện bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới/ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/ Bản sao công chứng văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế/ Hợp đồng tặng cho phần vốn góp

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

 – Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên, hãy gọi cho chúng tôi theo số (028) 38201 012 để được tư vấn cụ thể.