Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Trong năm 2020, theo quy định pháp luật hiện hành ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp khi có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Các bước thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dưới đây là các bước hoàn thiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh mà bạn cần nắm được:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xác định việc các ngành nghề kinh doanh thay đổi, theo hướng bổ sung hoặc bớt ngành nghề kinh doanh. Nếu bổ sung thì cần chuẩn bị sẵn mã ngành nghề kinh doanh dự định thêm. Trường hợp rút thì liệt kê ngành cần rút.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đầy đủ theo quy định

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định.
  2. Quyết định và bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông nếu rõ nội dung thay đổi điều lệ công ty.
  3. Bản sao tài liệu bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đầu tư, giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
  4. Giấy uỷ quyền.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 5: Sở kế hoạch và đầu tư

Khi hồ sơ hợp lệ thì sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cấp giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới.

Lưu ý khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  • Khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần mã hóa ngành nghề, xem xét có thuộc ngành nghề có điều kiện hay không. 
  • Thực hiện thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty mình với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  • Sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên, hãy gọi cho chúng tôi theo số (028) 38201 012 để được tư vấn cụ thể.