Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN NGƯỜI VIỆT NAM

Hiện nay, theo quy định mới người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động, nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin.

Điều kiện xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam

– Có giấy đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam

– Được doanh nghiệp tuyển dụng làm việc

– Hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp tuyển dụng đối tượng người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam vẫn phải báo cáo với cơ quan chức năng về vấn đề quản lý người lao động nước ngoài.

Việc báo cáo với cơ quan chức năng về trong trường hợp này bao gồm: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Thời gian nộp báo cáo:

Mẫu báo cáo được nộp trước ít nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.

Nộp hồ sơ xin miễn giấy phép lao động kết hôn ở đâu?

– Bộ lao động thương binh và xã hội

– Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/thành phố nơi người dự kiến làm việc.

Khi khi nộp hồ sơ báo cáo thì xem như đã hoàn thành nộp hồ sơ. Cơ quan chức năng chỉ tiếp nhận hồ sơ để quản lý thông tin doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài, chứ không có văn bản, công văn phản hồi xác nhận đối tượng đối tượng làm việc được miễn giấy phép lao động diện kết hôn.

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam sức chuẩn bị hồ sơ cũng như đi lại giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam. Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Nếu bạn gặp khó khăn trong thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam cũng như trong việc chuẩn bị hồ sơ hay phải làm việc với cơ quan nhà nước Việt Nam. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: (033) 534 4640 để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất dành cho bạn.