Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHO DOANH NGHIỆP

Từ ngày 1/6/2021 doanh nghiệp muốn xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì phải đáp ứng các nội dung sau:

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

a) Là người quản lý doanh nghiệp;

b) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

c) Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm

Thành phần hồ sơ

Để xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

Thành phần hồ sơ

Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ. Với những hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ, văn bản và hợp lệ thì cán bộ sẽ giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Với những hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn người nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan Nhà nước đã nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ và đưa ra kết quả trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ tới nhận kết quả theo giấy hẹn. Đối với những doanh nghiệp có đủ các điều kiện của pháp luật quy định như đã nêu trên, Cơ quan Nhà nước sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Còn những doanh nghiệp chưa đạt được các điều kiện nêu trên thì Cơ quan Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỹ do từ chối cấp giấy phép.

Bước 5: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Kể từ ngày được cấp giấy phép, trong thời hạn 20 ngày, doanh nghiệp đã được cấp phép phải thông báo công khai lên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, số điện thoại, e-mail, website.

Bước 6: Thông báo tới Cơ quan nhà nước

Sau ngày bắt đầu tiến hành hoạt động dịch vụ việc làm, trong vòng 10 ngày doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên, hãy gọi cho chúng tôi theo số (028) 3620 8140 để được tư vấn cụ thể.