Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Từ 01/01/2021 thành lập công ty kinh doanh bất động sản không cần vốn điều lệ 20 tỷ đồng

Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2021

Theo đó tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật

Luật Đầu tư năm 2020 đã không còn quy định về vốn phải lớn hơn 20 tỷ đổi với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Kể từ ngày 01/01/2021 khi kinh doanh bất động sản sẽ chỉ phải thành lập doanh nghiệp, điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh với nguồn vốn hạn hẹp vẫn có thể đăng ký kinh doanh bất động sản

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản

Công ty kinh doanh bất động sản sẽ phải đăng ký ngành nghề như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

2

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

6820

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản

Bước 01: Thông tin khách hàng
Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.

Bước 02: Soạn hồ sơ
Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại Bước 1.Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

Bước 03: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

Bước 04: Giấy chứng nhận
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC)

Bước 05: Khắc con dấu
Khắc con dấu theo thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 05: Khắc con dấu
Khắc con dấu theo thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về quy trình, thủ tục hay những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi xin giấy phép