Thanh lap cong ty

Liên hệ ngay: (028) 3620-8140

thành lập công ty

Dịch vụ kế Toán

Đơn giản hoá mọi thủ tục

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Home

Đầu tư nước ngoài

Với nhiều chính sách “mở cửa” hội nhập như hiện nay, Việt Nam ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài lại không hề đơn giản, liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Cá nhân/tổ chức nước ngoài phải có quốc tịch thuộc các nước WTO hoặc nước có ký hiệp định thương mại cùng Việt Nam.

Lĩnh vực đầu tư không thuộc các lĩnh vực bị cấm & phải thuộc các ngành nghề cho phép doanh nhân ngoại quốc sở hữu 100% vốn đăng ký.

Chủ đầu tư cần đảm bảo năng lực tài chính, cung cấp đủ tài liệu chứng minh về điều kiện góp vốn đầu tư của mình.

Đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy mô dự án & quy hoạch phát triển trên địa phương.

Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHI VÀO VIỆT NAM ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÌ PHẢI LÀM THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, CÁC TÀI LIỆU THÀNH LẬP BAO GỒM:

1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
2 Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
3 Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
4 Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
5 Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
6 Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
7 Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
8 Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
9 Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
10 Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
11 Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
12 Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

Bước 1: Thông tin khách hàng

Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.
Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

Bước 2: Soạn hồ sơ

Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại bước 1.
Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

Bước 4: Giấy chứng nhận

Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(IRC) tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Bước 5: Con dấu

Khắc con dấu theo thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Bước 6: Mua chữ ký số

Đăng ký chữ ký số theo thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 7: Mở tài khoản ngân hàng & nộp thuế

Mở tài khoản ngân hàng & nộp thuế

Tư vấn mở tài khoản ngân hàng phù hợp với khách hàng.

Tiến hành nộp thuế môn bài.

Bước 9: Bàn giao hồ sơ

Đăng ký chữ ký số theo thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.