Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

MUA LẠI CÔNG TY VIỆT NAM

Công ty nước ngoài sẽ được mua lại 100% vốn của công ty Việt Nam nếu được sự chấp thuận của Cơ quan đăng kí đầu tư. Sau khi được Cơ quan đăng kí đầu tư chấp thuận đáp ứng điều kiện mua lại 100% vốn góp, công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu hoặc thành viên công ty tại Phòng Đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư

HỒ SƠ MUA PHẦN VỐN GÓP ĐẾN CƠ QUAN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ GỒM CÓ:

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

CÁC TÀI LIỆU SAU:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
2. Thông báo thay đổi chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên);
3. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
4. Quyết định về việc thay đổi của công ty;
5. Biên bản họp về việc thay đổi công ty (Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH);
6. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
7. Danh sách thành viên góp vốn; Danh sách cổ đông nước ngoài;
8. Bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.
9. Điều lệ (Đối với công ty TNHH một thành viên)

Lưu ý: Trường hợp công ty Việt Nam thực hiện các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau khi thực hiện các bước nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài cấp Giấy phép đủ điều kiện trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

THỦ TỤC MUA LẠI CÔNG TY VIỆT NAM

 Bước 01: Thông tin khách hàng
Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

 Bước 02: Soạn hồ sơ
Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại Bước 1.Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

 Bước 03: Nộp hồ sơ

 Bước 04: Giấy chứng nhận
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(IRC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 06: Bàn giao hồ sơ
Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chữ ký số và các thông tin khác liên quan

Bảng giá dịch vụ

MUA LẠI CÔNG TY VIỆT NAM

40.000.000 VNĐ

Lựa chọn công ty Việt Nam phù hợp

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn

Đăng ký mua phần vốn góp

Thay đổi thông tin chủ sở hữu

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi điều lệ công ty