Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

Đối tượng được cấp giấy phép lao động

Căn cứ vào Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào tại Việt Nam thì các đối tượng thuộc diện được cấp giấy phép lao động khi vào Việt Nam bao gồm:

Điều kiện được cấp giấy phép lao động

Thời hạn giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một số trường hợp nhất định nhưng không được quá 2 năm.

Gia hạn giấy phép lao động

Thời hạn tối đa của giấy phép lao động chỉ có 2 năm do đó nếu người lao động ngoài muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải gia hạn giấy phép lao động. Theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn duy nhất một lần và thời gian gia hạn tối đa là 2 năm. Giấy phép lao động cần được gia hạn tối thiểu 5 ngày và tối đa 45 ngày trước khi Giấy phép lao động hết hạn.

Giấy phép lao động theo diện kết hôn

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thuộc trường hợp Miễn giấy phép lao động, do đó người nước ngoài cần thực hiện các thủ tục tương ứng để xin giấy xác nhận Miễn giấy phép lao động. Thủ tục xin giấy xác nhận Miễn giấy phép lao động khác với thủ tục xin cấp giấy phép lao động nên người lao động nước ngoài cần lưu ý để tránh nhầm lẫn.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

1: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

2: Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.

3: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

4: Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc.

5: 02 ảnh màu chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6: Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

7: Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

8: Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

9: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt (nếu có)

10: Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ.

Thủ tục cấp giấy phép lao động

 Bước 01: Thông tin khách hàng
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thu thập các giấy tờ cần thiết.

 Bước 02: Soạn hồ sơ
Tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo các thông tin mà khách hàng đã cung cấp ở trên. Gửi tài liệu cho khách hàng xác nhận, đóng dấu và ký tên.

 Bước 03: Nộp hồ sơ
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cần được nộp lên Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh mà khách hàng dự kiến làm việc.

 Bước 04: Nhận kết quả
Nhận Giấy phép lao động hợp lệ từ Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh mà khách hàng dự kiến làm việc.

 Bước 05:Bàn giao giấy tờ cho khách hàng
Bàn giao Giấy phép lao động và các giấy tờ có liên quan khác cho khách hàng.

Bảng giá dịch vụ

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN VIỆT NAM
Thay Đổi nội dung giấy phép

Chỉ từ 10.000.000 VNĐ

Giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động diện kết hôn

Miễn giấy phép lao động