Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Công ty Cổ phần là loại hình công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Thành viên công ty được gọi là cổ đông với số lượng tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông có thể là cá nhân hay tổ chức và cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Đặc điểm công ty Cổ phần

Thành viên công ty:

Thành viên công ty Cổ phần được gọi là cổ đông, đây là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Số lượng cổ đông tối thiểu của công ty là 3 và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

Trách nhiệm tài sản:

Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm bằng chính toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty. Vì khi thực hiện việc góp vốn thì các cổ đông tiến hành chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình sang tên công ty. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Tư cách pháp lý:

Công ty Cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Huy động vốn:

Công ty Cổ phần được huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của công ty Cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc mua cổ phần chính là cách để góp vốn vào công ty Cổ phần. Có bốn loại cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Chuyển nhượng cổ phần:

Về nguyên tắc các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình. Tuy nhiên vẫn có trường hợp hạn chế chuyển nhượng:

 • Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ công ty và phải ghi rõ việc hạn chế đó trên cổ phiếu tương ứng.
 • Cổ phần của cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác trong vòng 03 năm đầu sau thành lập, nếu chuyển cho người không phải cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện tương đối linh hoạt, có thể thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (nếu công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần). Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo theo pháp luật của công ty.

Những lưu ý khi thành lập công ty Cổ phần

Đặt tên cho công ty:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì tên công ty bao gồm “Công ty CP” hoặc “Công ty cổ phần” cộng với tên riêng do doanh nghiệp chọn lựa, có thể là tên tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài có hệ chữ La-tinh. Cần lưu ý khi đặt tên cho công là không được đặt trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên công ty đăng ký.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Muốn thành lập công ty Cổ phần thì nhà đầu tư cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. (Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục thành lập Công ty Cổ phần theo quy định mới nhất

Cơ quan giải quyết :

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về công ty Cổ phần, nếu có nhu cầu thành lập công ty hay bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp hãy liên hệ ngay với dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn của Thanhlap.wacontre.com

 • Tư vấn các thủ tục, hồ sơ cần thiết để thành lập công ty.
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty.
 • Tư vấn các bước thành lập công ty bao gồm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh,…
 • Thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay tới Hotline (028) 3620-8140 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ Thanhlap.wacontre.com luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách nhiệt tình và hiệu quả nhất. (Đối với khách hàng Nhật Bản có thể liên hệ qua Hotline: (050) 5534 5505.)