Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

GIẤY PHÉP CON

Một số ngành, nghề phải cần được cơ quan nhà nước cấp phép mới được hoạt động kinh doanh. Theo đó, cá nhân, tổ chức khi kinh doanh những ngành, nghề này phải làm thủ tục xin “giấy phép con”. Vậy giấy phép con thực chất là loại giấy tờ gì?
Hiện nay, cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề và LĨNH VỰC mà pháp luật không cấm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải bảo đảm việc “đáp ứng” đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động.
Nhưng để được cấp giấy phép con, tổ chức hoặc cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện pháp lý và trải qua một trình tự - thủ tục khá mất thời gian như: nộp hồ sơ - theo đuổi - giải trình - chứng minh. Mặc dù trình tự đó được luật định ngày càng rõ ràng

Một số ngành nghề cần có giấy phép con như sau:

- Kinh doanh dịch vụ việc làm:
Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cấp.​

- Kinh doanh dịch vụ lưu trú:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

- Sản xuất mỹ phẩm:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở y tế cấp.

- Kinh doanh dịch vụ bưu chính:
Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp

- Kinh doanh vận tải đường bộ:
Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải cấp.
- Xuất khẩu gạo
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương cấp.
- Kinh doanh dịch vụ in
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
- Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
- Kinh doanh dịch vụ karaoke
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp
- Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
- Hoạt động kinh doanh nhà hàng
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trên đây là những lưu ý về việc thay đổi tên của công ty mà chúng tôi đã tìm hiểu. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn nếu công ty bạn cũng đang muốn thay đổi tên công ty.