Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi các nội dung sau:

Với nhiều chính sách “mở cửa” hội nhập như hiện nay, Việt Nam ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài lại không hề đơn giản, liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Cá nhân/tổ chức nước ngoài phải có quốc tịch thuộc các nước WTO hoặc nước có ký hiệp định thương mại cùng Việt Nam.

Lĩnh vực đầu tư không thuộc các lĩnh vực bị cấm & phải thuộc các ngành nghề cho phép doanh nhân ngoại quốc sở hữu 100% vốn đăng ký.

Chủ đầu tư cần đảm bảo năng lực tài chính, cung cấp đủ tài liệu chứng minh về điều kiện góp vốn đầu tư của mình.

Đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy mô dự án & quy hoạch phát triển trên địa phương.

Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHI VÀO VIỆT NAM ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÌ PHẢI LÀM THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, CÁC TÀI LIỆU THÀNH LẬP BAO GỒM:

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

Bước 1: Thông tin khách hàng

Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.
Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

Bước 2: Soạn hồ sơ

Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại bước 1.
Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

Bước 4: Giấy chứng nhận

Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(IRC) tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Bước 5: Con dấu

Khắc con dấu theo thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Bước 6: Mua chữ ký số

Đăng ký chữ ký số theo thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 7: Mở tài khoản ngân hàng & nộp thuế

Mở tài khoản ngân hàng & nộp thuế

Tư vấn mở tài khoản ngân hàng phù hợp với khách hàng.

Tiến hành nộp thuế môn bài.

Bước 8: Bàn giao hồ sơ

Đăng ký chữ ký số theo thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Thay đổi nội dung đầu tư

Chỉ từ 10.000.000 VNĐ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành lập doanh nghiệp

Đăng ký mẫu dấu

Thay đổi địa điểm

Thay đổi vốn đầu tư

Thay đổi thông tin nhà đầu tư