Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có thể thực hiện thay đổi tất cả các nội dung nêu trên của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tất nhiên, cần thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Mã số dự án đầu tư.
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Hồ sơ thay đổi bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

 • Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp: Giấy tờ về trụ sở bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn); xác nhận ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;
 • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp: Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới;
 • Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: bản công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin

Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1:  Nhà đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận  tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi Nhà đầu tư đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Nếu hồ sơ đã đầy đủ và không phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận các nội dung đã được điều chỉnh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Nhà đầu tư.

Việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và được thực hiện sau khi hoàn thành việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bạn đang có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư nhưng không biết phải làm thế nào? Bạn không biết cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì hay cần phải nộp hồ sơ ở đâu. Hay đơn giản là bạn không có thời gian để làm, muốn tìm một nơi uy tín để làm thay bạn. Hãy đến với dịch vụ của Thanhlap.wacontre.com, chúng tôi sẽ giải quyết mọi khó khăn của bản bằng cách đơn giản và hiệu quả nhất với sự chân thành và tận tâm. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: (033) 534 4640 để được tư vấn và hỗ trợ.