Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt đối với nhà đầu tư là một công ty nước ngoài thì việc lựa chọn mở công ty con tại Việt Nam là lựa chọn hàng đầu. Trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, mô hình công ty con đã không còn xa lạ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp. Thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài có nhiều ưu điểm, cho phép các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bố trí cơ cấu đầu tư. Vậy làm thế nào để thành lập công ty con, bài viết này của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Công ty con là gì? Công ty mẹ là gì?

 

Công ty mẹ trong nhóm công ty có thể chi phối công ty con về vốn, quản lý hoặc về chiến lược phát triển công ty. 

 • Chi phối về tài chính
 • Chi phối về bộ máy quản lý
 • Chi phối về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty con là công ty bị chi phối bởi công ty mẹ. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như vậy, doanh nghiệp nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận  đăng ký đầu tư, đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp muốn thành lập và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty con

Theo Luật đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP thủ tục thành lập công ty con cho nhà đầu tư nước ngoài được chia thành 2 trường hợp:

TH 1: Nếu vốn nước ngoài trong công ty ban đầu từ 51% trở lên thì áp dụng thủ tục đầu tư tương tự như nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin quyết định, chủ trương đầu tư (thực hiện đối với một số trường hợp cần xin quyết định, chủ trương đầu tư)

+ Tùy thuộc và loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư phải đăng ký xin quyết định, chủ trương đầu tư với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định thuộc về một trong các cơ quan bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, UBND cấp tỉnh.

+ Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho một trong các cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư của UBND cấp tỉnh

+ Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước thẩm định hồ sơ và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm những giấy tờ sau:

 •  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 3: Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Thủ tục thành lập doanh nghiệp cơ bản gồm các bước sau:

+ Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia

+ Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài

+ Thông báo mẫu dấu

+ Đăng ký mã thuế, chữ ký số.

TH 2: Nếu vốn nước ngoài trong công ty ban đầu nhỏ hơn 51% thì áp dụng áp dụng như nhà đầu tư trong nước

Doanh nghiệp ban đầu có vốn nước ngoài nhỏ hơn 51% thì khi thành lập công ty con chỉ cần  thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư 2020. Nội dung báo cáo gồm: Tên dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện, nhu cầu về lao động, ưu đãi đầu tư (nếu có).

Dịch vụ tư vấn của Thanhlap.wacontre.com

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty con cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn các bước thành lập công ty con cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay tới Hotline (028) 3620-8140 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ Thanhlap.wacontre.com luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách nhiệt tình và hiệu quả nhất. (Đối với khách hàng Nhật Bản có thể liên hệ qua Hotline: (050) 5534 5505.)