Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

Đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. So với thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế có phần đơn giản hơn nên hình thức đầu tư này rất được các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng. Cùng chúng tôi tìm hiểu một số thông tin về hình thức đầu tư này nhé!

Chủ thể đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh doanh có thể là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Các hình thức đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo các hình thức sau đây:

Hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác

Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn. 
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

Điều kiện đầu tư

Khi thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp nêu trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện khác

 • Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài 
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh 
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn.
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (nếu có).

Bước 2: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Tiến hành thay đổi thành viên, cổ đông.

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư nơi công ty đăng ký thành lập.

Dịch vụ tư vấn của Thanhlap.wacontre.com

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn về điều kiện đầu tư vào Việt Nam 
 • Tư vấn hồ sơ,thủ tục cần thiết để đầu tư.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay tới Hotline (028) 3620-8140 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ Thanhlap.wacontre.com luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách nhiệt tình và hiệu quả nhất. (Đối với khách hàng Nhật Bản có thể liên hệ qua Hotline: (050) 5534 5505)