Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DANH MỤC KHÁC

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Theo điều 19, nghị định 152/2020/NĐ-CP, người nước ngoài chỉ được thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động 1 lần với thời hạn tối đa 2 năm

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

– Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

– Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

– Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH đã cấp giấy phép lao động đó

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thành phần hồ sơ

Theo điều 17 nghị định 152/2020, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm những giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động 

02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận sức khỏe

Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp (bản gốc hoặc bản sao chứng thực)

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thủ tục, hãy gọi cho chúng tôi hoặc để lại thông tin bên dưới để được tư vấn cụ thể.