Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DANH MỤC KHÁC

GIẤY PHÉP KINH DOANH ĂN UỐNG

Do đặc thù của kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn. Nên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trước khi tiến hành hoạt động. Khách hàng cần thực hiện các thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống là giấy chứng nhận do Bộ Y tế cấp cho cá nhân hay doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện được kinh doanh đối với hình thức là cửa hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống theo mô hình hộ kinh doanh hoặc công ty sau khi đảm bảo được các điều kiện trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Hay còn gọi là giấy chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống hiện nay?

 • Địa điểm, môi trường sản xuất, kinh doanh
 • Nguồn nước và nước đá
 • Thiết bị và dụng cụ
 • Thức ăn sẵn phải để ở trong tủ kính và phân loại để tránh nhiễm chéo thực phẩm
 • Người bán phải mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng và dùng găng tay
 • Thùng rác phải có nắp đậy
 • Nguyên liệu chế biến có nguồn gốc rõ ràng
 • Đủ dụng cụ, thiết bị chứa đựng nước thải, có nắp đậy
 • Người kinh doanh thực phẩm cần có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
 • Người chế biến, phục vụ thực phẩm đường phố phải có giấy khám sức khỏe

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ghi đăng kí ngành, nghề kinh doanh sản phẩm)
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trong trường hợp, kinh doanh đồ ăn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần đảm bảo các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 • Sơ đồ các khu vực sản xuất và dây chuyền sản xuất (có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Danh mục các thiết bị chính được sử dụng tại cơ sở (có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

Trình tự cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi mình kinh doanh

Bước 2: Khi hồ sơ đã hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào Biên bản thẩm định cơ sở.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm. Nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trong trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4: Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về quy trình, thủ tục hay những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi xin các Giấy phép Kinh doanh nhà hàng, quán ăn

GIẤY PHÉP KINH DOANH ĂN UỐNG

Do đặc thù của kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn. Nên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trước khi tiến hành hoạt động. Khách hàng cần thực hiện các thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Do đặc thù của kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn. Nên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trước khi tiến hành hoạt động. Khách hàng cần thực hiện các thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống hiện nay?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

Trong trường hợp, kinh doanh đồ ăn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần đảm bảo các giấy tờ sau:

Trình tự cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi mình kinh doanh

Bước 2: Khi hồ sơ đã hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào Biên bản thẩm định cơ sở.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm. Nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trong trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4: Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về quy trình, thủ tục hay những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi xin các Giấy phép Kinh doanh nhà hàng, quán ăn