Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DANH MỤC KHÁC

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế 

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Điều kiện dự án

– Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

– Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

– Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp mục tiêu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Các nội dung cơ bản của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Mã số dự án đầu tư.
  • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
  • Tên dự án đầu tư.
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
  • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
  • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
  • Thời hạn hoạt động của dự án.
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
  • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
  • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Thanhlap.wacontre.com cung cấp dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư uy tín và chất lượng. Chúng tôi tư vấn về những quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục có liên quan để quý khách hàng có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: (033) 534 4640 để được tư vấn và hỗ trợ.