Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DANH MỤC KHÁC

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi các nội dung sau:

  – Thay đổi tên dự án đầu tư

  – Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

  – Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng

  – Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

  – Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

  – Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;

  – Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Trường hợp 1: Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp 2: Các trường hợp còn lại, hồ sơ nhà đầu tư cần nộp bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh 

Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: (033) 534 4640 để được tư vấn và hỗ trợ. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tư vấn nhiệt tình, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và cam kết không phát sinh thêm chi phí.