Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư là thủ tục cần thiết và bắt buộc sau khi doanh nghiệp được thành lập và đã mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản trong hoạt động kinh doanh

DKTKNH

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để đăng ký tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp lên sở Kế hoạch đầu tư thì cần chuẩn bị những thủ tục sau:

Lưu ý: Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp chưa có thông tin số điện thoại, kế toán công ty hoặc chưa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện, bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu.

Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư có bị phạt không?

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản ngân hàng, Doanh nghiệp thông báo chậm hoặc không thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định:

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên, hãy gọi cho chúng tôi theo số(028) 38201 012 để được tư vấn cụ thể.