Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DANH MỤC KHÁC

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

–  Làm việc theo hợp đồng lao động tại Việt Nam;

–  Doanh nghiệp di chuyển người lao động trong nội bộ doanh nghiệp;

–  Người lao động vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, tài chính, thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, thể thao, văn hóa, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.;

–  Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng tại Việt Nam;

–  Người nước ngoài thực hiện chào bán dịch vụ tại Việt Nam;

–  Người nước ngoài đang làm việc tại các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động;

–  Là tình nguyện viên;

–  Là người thành lập hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam;

–  Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

–  Người nước ngoài thực hiện các dự án hoặc gói thầu tại Việt Nam.

Theo quy định, để xin giấy phép lao động, thì lao động nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  • Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Người lao động nước ngoài phải không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
  • Người lao động nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở đâu

Thông thường, người sử dụng lao động sẽ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài của công ty tại Sở lao động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh mà người lao động nước ngoài đó sẽ làm việc.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài của Công ty, hãy gọi cho chúng tôi hoặc để lại thông tin bên dưới để được tư vấn cụ thể.